چیدمان مبلمان

مبلمان کلاسیک 

برای داشتن دکوراسیون دوست داشتنی در اتاق های نشیمن کوچک چیدمان مناسب مبلمان می باشد . 

چیدمان مناسب مبلمان یکی از موثرترین موضوع در فضای خانه می باشد برای داشتن یک محیط صمیمی و دوست 

داشتنی لازم به ذکر است سه نکته ی طلایی را در نظر داشته باشید . 

نکته ی اول : ایجاد تعادل 

تعادل بین وسایل نسبت به فضای خانه مهمترین مسئله می باشد . اگر می خواهید تعادل رعایت شود به نحوه ی چیدمان مبلمان و چه تاثیراتی در دکوراسیون منزل دارد دقت داشته باشید . 

به طور مثال اگر از یک مبل سه نفره استفاده کردید حتما در دو طرف آن دو مبل تکی استفاده کنید تا به این ترتیب تعادل برقرار شود . 


نکته ی دوم : جداسازی فضا 
جدا کردن مکان در فضاهای کوچک تاثیر بسزایی در بزرگ تر دیده شدن محیط دارد، که بهترین کار استفاده از مبلمان است . 
نکته ی دوم : الویت بندی در چیدمان 
بعد از جداسازی فضا و مشخص کردن لوازم ضروری منزل چیدمان بزرگترین وسیله را اولویت اول بگذارید که معمولا مبل سه نفره می باشد .